Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Kindercafé Spielzimmer
Bernd Bellgrau-Parey
Schliemannstraße 37
10437 Berlin
Niemcy
Telefon: 030/44037635
E-Mail: kontakt@spielzimmer.berlin